GroupOpps כל ההזדמנויות שלך במתחם בסר ובמגדלי אלון בפגישה מוצלחת אחת
רותי קורמן רבינוביץ - 050-2915286
הכשרת היישוב

מבחר משרדים למכירה במגדל הכשרת היישוב, החל מ-185 מ"ר ועד קומות שלמות.

ויטאוור

פרטים אודות משרדים למכירה במגדל ויטאוור יוצגו בקרוב.

מגדל בר כוכבא

פרטים אודות משרדים למכירה במגדל בר כוכבא יוצגו בקרוב.

בית נעה

פרטים אודות משרדים למכירה בבית נעה יוצגו בקרוב.

אל תחמיצו את 3 ההצעות הכי מדהימות בבסר 4.
ההצעות מוגבלות בזמן.
אתם חייבים לבוא לראות ולסגור:

למכירה: כ-60 מ"ר, קומה גבוהה, רמת גמר גבוהה מאוד, חלוקה יעילה,
1 מ' ש"ח בלבד.

למכירה: כ-160 מ"ר, פינתי ומואר, ברמת גמר בחלוקה מאוד יעילה,
15,000 ש"ח למ"ר בלבד.

להשכרה: כ-190 מ"ר, נוף פתוח, לכניסה מיידית,
55 ש"ח למ"ר בלבד.
בסר 1

פרטים אודות משרדים למכירה במגדל בסר 1 יוצגו בקרוב.

בסר 2

פרטים אודות משרדים למכירה במגדל בסר 2 יוצגו בקרוב.

 

בסר 3
פרטים אודות משרדים למכירה במגדל בסר 3 יוצגו בקרוב.
משרדים למכירה במתחם בסר, מתחם ה-BBC של בני ברק 
או
משרדים למכירה בני ברק, משרדים להשכרה בני ברק
התקשר עכשיו לרותי
050-2915286
התקשר/י עכשיו לרותי
050-2915286 
או שלח/י הודעה
 
רותי קורמן רבינוביץ
050-2915286

ruthy@GroupOpps.com
משרדים להשכרה
משרדים למכירה
מתחם בסר BBC בני ברק
מתחם מגדלי אלון תל אביב
GroupOpps   
כל ההזדמנויות שלך במתחם בסר ובמגדלי אלון בפגישה מוצלחת אחת